کاهنده لانه زنبوری

کاهنده لانه زنبوری


پرلاتور یا سرشیر آب یک راه حل نوآورانه برای شکل دادن به جریان آب و صرفه جویی در مصرف آن است.