جزیره کروم


ست چهار تکه شامل دوش، سینک، روشویی، توالت