همتا (سفید کروم)


ست چهار تکه شامل دوش، سینک، روشویی، توالت