یکتا سفید کروم


ست چهار تکه اهرمی شامل دوش، سینک، روشویی، توالت